Bij FLAC Roeselare vzw kan je terecht voor alle disciplines van atletiek. Wij zijn een competitiegerichte club, waar tevens plaats is voor recreatieve sporters. Wij willen iedereen de kans geven om zich uit te leven in deze sport waarbij gezond presteren onze leidraad is. We willen een duurzame clubwerking handhaven waarbij we de kwaliteit die we aanbieden niet uit het oog verliezen.

De atleet staat bij ons centraal. Bij de ontwikkeling van elke atleet wordt rekening gehouden met individuele mogelijkheden en talenten. Topprestaties worden aangemoedigd maar toch worden ieders prestaties naar waarde geschat. De trainingen voor atleten die deelnemen aan wedstrijden enerzijds en voor de recreatieve sporter anderzijds verschillen in aanpak.

Onze trainers en begeleiders dragen zorg voor de kwaliteit van de trainingen. Ze zijn competent, enthousiast, motiveren hun atleten en leggen de klemtoon op een verantwoorde sportbeoefening. Ze creëren een klimaat waarin atleten plezier hebben aan hun sport en er ook voldoening uit halen.

Tijdens de trainingen en andere activiteiten schenken we aandacht aan fair-play, discipline, inzet, teamgeest en respect. Bij onze jeugdatleten komen alle facetten van atletiek aan bod en is er aandacht voor het speelse karakter van de trainingen. Vanaf Cadet willen wij iedereen prikkelen om zichzelf verder te ontplooien in één of meerdere atletiektakken.

We streven naar een hoge betrokkenheid van alle personen in en rond de club, zoals atleten, ouders, trainers, juryleden, supporters en medewerkers. Het is door de bijdrage van dit groot aantal betrokkenen, dat wij als club onze visie kunnen omzetten naar de realiteit.

Naast sportieve activiteiten organiseert de club, ter ondersteuning van een positieve sfeer, ook andere activiteiten met en voor medewerkers waarbij belang gehecht wordt aan ontspanning en sociale contacten.

Het bestuur speelt in dit alles een ondersteunende en informerende rol. De bestuursleden verzekeren een open interne werking waarbij een goede communicatie met alle betrokkenen centraal staat. De bestuursleden verzorgen ook de externe relaties van de club en zorgen ervoor dat de club de nodige middelen, het materiaal en de infrastructuur heeft om de visie waar te maken.

 

Statuten versie 2 februari 2023