In de eerste sessie gingen we aan de slag met drie vragen, die telkens gesteld werden aan bestuursleden, ouders, trainers, vrijwilligers en atleten:

  • Wat vinden we goed of minder goed aan FLAC, zowel aan de kern (FLAC Roeselare) of aan de koepel - ORANJE
  • Waar hopen we binnen hier en drie jaar te staan? - GROEN
  • Welke acties kunnen we daar misschien voor overwegen? - BLAUW

 


Dat we spreken over sessie 1, is geen toeval. Het betekent dat er logischerwijze ook nog een sessie twee aankomt.

Wat betekent dit concreet?

1) Dat we de input van alle post-it's even mooi samenvatten.

2) Dat we nog een enquête verdelen (aan ALLE leden), opgesteld door de UGent, die in beeld brengt hoe alle stakeholders (ouders, atleten, joggers, trainers, bestuursleden, sponsors, ...) aankijken tegen de club en het bestuur.

3) Dat we op vrijdag 17/3, aansluitend op de training, een tweede sessie hebben waarin we verder bouwen op de feedback van de eerste twee puntjes hier

 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er feedback komt naar ons bestuur, maar ook dat de inzichten over onze club meegenomen worden in kader van de koepelwerking - en waar de kernen elkaar kunnen versterken.

Heb je sessie 1 gemist, maar lijkt sessie 2 je toch zeker interessant? Laat het ons zeker weten via atleten.flac.rsl@outlook.be !